Ny munnlader og helt ny til hobby

Started by Henrikhuskar, 16. February 2022 kl. 19:21:41

Previous topic - Next topic

Henrikhuskar

Jeg har nettopp fått tak i et fantastisk flott munnladingsgevær, er helt ny i svartkrutt-universet og trenger litt (masse) hjelp.


  • Jeg trenger hjelp til å identifisere geværet.
  • Jeg trenger hjelp til å vite hvilke typer kuler geværet kan bruke.
  • Jeg trenger hjelp til å vite hvordan/hvem som kan sjekke om det er trygt å bruke. 
  • Jeg trenger hjelp til hvordan å få det registrert eller hvordan jeg kan få tilatelse til å kjøpe svartkrutt. (Litt forvirrende regler)
  • Jeg trenger hjelp til å vite hvilken type tennhete jeg må bruke.

Litt informasjon om våpenet:
Det er et perkusjonsger. Glattløpet. (Muskett?)
128cm langt.
Munning er på 14.5mm.
Perkusjonslåsen fungerer bra. Pistongen er hel, men er ganske tynn. (3.3mm diameter utvendig og 2.3mm diameter innvendig)
Utenom graveringer finnes ingen stempel, verken i låsen eller på eller under løpet.
Gravert FS i messing og FS AU i forskjeftet.
Jeg legger ved bilder.

Jeg har jegerlappen, men eier verken våpenskap eller moderne våpen. Er det mulig å registrere og få våpenkort på ett så gammelt våpen? Har også lest at det kan holde å bare være medlem i en svartkruttklubb, men har også lest motsigelser.

Finnes det fysiske butikker som selger svartkrutt?

Hadde vært svært takknemlig om noen til seg tid til å svare på mine (mange) spørsmål!

Cap'n Redneck

Hei,
Du har et sivilt perkusjons haglgevær.  14,5mm tilsvarer kal. .570" på engelsk / amerikansk, eller også ca. kaliber 24 som hagle.
(en muskett har som regel grovere kaliber, og mulighet for å montere bajonett.)
Du har også et typisk gammeldags hagle-baksikte.  Tidsperiode fra ca. 1840 - 1870.
Denne kan skyte blyhagl, vismuth-hagl eller runde blykuler opp til diameter .560" (14,25mm).
Jeg har da tatt utgangspunkt i en tøylapp ("patch" på nynorsk) rundt kula som er .010" tykk.
Tykkere tøylapp kan være påkrevd hvis løpet er røft innvendig, og da må man bruke tilsv. mindre kule.

Denne kan brukes som haglgevær i Norsk Svartkrutt Unions klasse "Lorenzoni Original", eller til jakt.
Den kan brukes som kulegevær i klassen "Vetterli Original", evt. til jaktfelt.
Dette forutsetter at du får sjekket løpet innvendig og utvendig for rustskader.
Søk på "Gule Sider" etter en børsemaker i nærheten av der du bor.
Evt. kan en erfaren svartkruttskytter inspisere våpenet og si om han selv ville skutt med det eller ikke...


Med bakgrunn i avlagt jegerprøve kan du søke lokalt politi om å få kjøpe inntil 3 kg svartkrutt.
Det er mulig de vil kreve at du gjennomgår et sikkerhetskurs i svartkruttskyting hos en pistolklubb eller et skytterlag som driver med svartkruttskyting først.  Slik loven er skrevet skal du ikke behøve å melde deg inn i en svartkruttgruppe, eller registrere et originalvåpen.  Men praksis kan være litt ulik rundt omkring i kongeriket inntil det kommer et rundskriv som stadfester hvordan loven skal praktiseres.

Jeg vet av to steder i Norge som selger svartkrutt:  Hovedimportøren "Christiania Fyrverkeri Compagnie" i Oslo (cfc.no), og "Hagemo Jakt og Friluft" like sør for Trondheim.  En henvendelse til CFC vil sikkert klarlegge om det finnes et utsalg nær deg.  CFC selger også tennhetter.  Passende tennhetter vil være f.eks. RWS # 1075 eller CCI # 11.  (Det finnes også "Magnum"-versjoner av disse hettene, det kan være en fordel til børse/hagle-ladninger) Alle disse har en innvendig diameter på ca. 4 mm.  Du kan klemme dem litt ovale for å få dem til å sitte fast, eller file litt av lengden på nippelen. 

Merk at den nye våpenforskriften krever at gamle originalvåpen også blir låst inne i skap eller låst fast til vegg fra 01. juni 2021.  Det holder med en trådhaspe og en hengelås på et garderobeskap.  Evt. for fastlåsing til vegg:  Kjøp en øyebolt og en sikkerhetswire (art. nr. 41-310) for biltilhenger på Biltema. (fjern splittringen og sjakkelet fra wiren)  Skru øyebolten inn i veggen og tre wiren gjennom øyebolten og avtrekkerbøylen.  Lås med en hengelås.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

Henrikhuskar

Tusen takk for godt, langt og tydelig svar!

Har ett par oppfølgingsspørsmål:

Blykuler og tøylapp som til sammen er .570 er da ok å bruke? Fks .540 kule og .030 tøylapp?

"Slik loven er skrevet skal du ikke behøve å melde deg inn i en svartkruttgruppe, eller registrere et originalvåpen."
Men på DSB sine sider står det "Politiet kan gi tillatelse til erverve inntil 3 kg svartkrutt og inntil 5 kg røyksvakt krutt til opplading av egen ammunisjon til den som innehar våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon"
Jeg innehar verken våpenkort eller kan dokumentere medlemskap i en godkjent skytter- eller samlerorganisasjon, og du sier man ikke behøver dette?
Hvordan finner jeg godkjente skytterorganisasjoner?

Når dere kjøper kuler, hagl og tennhetter på nettet, oppgir dere da et våpenkort til et annet våpen enn det det skal brukes til hvis dere ikke har våpenkort til det ikke-registreringspliktige våpenet? Går det an å få våpenkort på ett så gammelt gevær?

Parelius

Godeste kaptein,

I følge vårt kjære forbund står det følgende om munnladere og oppbevaring.

"Vital del

Definisjonen av vital del utvides for munnladere, og omfatter nå også mindre deler som er avgjørende for avfyring, som flintstein og nippel. Bare husk at dersom du henger munnladeren på veggen så må flint eller nippel ligge i FG-godkjent våpenskap. Kravet om at vital del skal medbringes om du forlater bilen når du er på tur er også fjernet. Nå er det tilstrekkelig at våpenet er skjult slik at det ikke vises for de som kikker inn i bilen."

Dette med vital del finner vi jo naturlig nok i våpenloven også.

"§ 6-6.Krav til oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon som ikkje er løyvepliktige
Krava til oppbevaring etter dette kapitelet gjeld også for haglevåpen som er friteke frå løyveplikt etter § 2-3 nr. 8, samt for ammunisjon til slike haglevåpen.

Andre skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning eller fastlåst til vegg. Krava til oppbevaring etter denne føresegna gjeld likevel ikkje for skytevåpen som er lovleg deaktiverte."

volcanic

Nja, jeg leser ikke paragrafen slik som deg. Det du henviser til først i innlegget vil etter min forståelse gjelde svartkruttvåpen produsert etter 1889. Da disse er løyvepliktige må vital del oppbevares i fg-godkjent våpenskap.

§ 6-6, andre ledd, sier klart at ikke-løyvepliktige våpen kan oppbevares "nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning eller fastlåst til vegg". For ikke-løyvepliktige våpen er det med andre ord ikke krav om oppbevaring i fg-godkjent skap hverken for våpen eller vital del. Svartkruttvåpen produsert før 1890 er fremdeles ikke-løyvepliktige, og da kan jeg ikke skjønne at vital del må oppbevares i våpenskap.

Nils

Du har helt rett volcanic.
Skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt etter § 2-3. 9 Svartkrutvåpen produsert før 1890, som er det vi diskuterer her gjelder § 6-6, andre ledd.

Andre skytevåpen som er fritekne frå løyveplikt, eller vital del til slike skytevåpen skal oppbevarast nedlåst i skap, skuff eller annan låsbar innretning eller fastlåst til vegg.

Andre ledd sier ingen ting om at vital del må fjernes vist våpen låses fast på vegg eller i et eller annet skap, så antikke komplette våpen kan låses fast på veggen med hva som helst, kjetting, wire, hengelås eller hva en måtte ønske.

Replika derimot så gjelder kravet om FG godkjent skap for komplett våpen eller vital del. 

Parelius

Ja det er orginalvåpen vi snakker om her.

I følge bekjent i Politidirektoratet så var det aldri intensjonen og låse ned antikke munnladere, derav vital våpendel som flint og nippel.
Det kan jo ikke være strengere regler for antikke våpen kontra nyproduserte?

Henrikhuskar

Så når geværet er et svartkruttgevær fra før 1890  så trengs det ikke FG-godkjent våpenskap?

Hva med krutt og tennhetter? Hvordan får dere tak i det? Etter lovendringene, må alle søke om erverving av svartkrutt, eller er det bare for dem som ikke har våpenkort?

Cap'n Redneck

#8
Antikke svartkruttvåpen (prod. før 1890) skal oppbevares slik at barn ikke kan få tilgang til dem uten ved bruk av rå makt og verktøy.  Det samme gjelder svartkrutt og tennhetter; nedlåst i kasse, skuff, skap el. lign.
Det er heller ikke et spesifikt krav at vital del skal oppbevares i FG-godkjent VÅPENSKAP. 
Man kan istedet benytte en FG-godkjent safe eller et sikkerhetsskap som har tilsvarende eller bedre innbruddssikkerhet enn et våpenskap.
Skap/safer som veier mindre enn 150 kg. må boltes fast til gulv, vegg, eller andre objekter som gir en samlet tyngde på 150 kg +.

Det er kun de som ikke har våpenkort som må søke politiet om tillatelse til kjøp av svartkrutt og hetter.
Du kan med dokumentasjon på avlagt jegerprøve søke lokalt politi om kjøpetillatelse på svartkrutt til jakt.
Du bør holde deg til fuglejakt med hagl, siden det kan bli litt utfordrende å oppnå tilstrekkelig anslagsenergi med rundkule på småvilt.  Om de ikke godtar søknaden din bør neste skritt være å melde seg inn i en svartkruttgruppe.  På hjemmesiden til Norsk Svartkruttunion finner du oversikt over klubber rundt om i landet.    https://norsksvartkruttunion.no/medlemsinformasjon/medlemsklubber/
I tillegg til Norsk Svartkruttunion er Scandinavian Western Shooters en godkjent svartkruttskytter-organisasjon.
Om du oppgir hvor i landet du bor kan vi her inne hjelpe deg også.

De største kulene du kan bruke som er i vanlig handel måler .535".  Hornady lager slike av kaldpresset bly.  (Alternativet er å investere i custom kuletang og støpeutstyr.) En tøylapp klippet ut av gammel dongerybukse burde passe her.  Evt. dobbel tøylapp av et tynnere bomullsstoff.

Personlig ville jeg ikke gått til det skritt å søke om våpenkort på et antikt våpen med mindre jeg skulle bruke det jevnlig til konkurranse eller jakt i utlandet.  Du kan da bli pålagt å gravere inn et moderne våpennummer på et synlig sted på løpet, siden det mangler noe som kan passere for et nummer.
Det er skjemmende og vil redusere verdien kraftig.
Sålenge det er bly i lufta, er det fortsatt håp......

TMB

Om du ønsker en god tilnærming av en slik hobby vil jeg på det sterkeste anbefale deg å melde deg inn i en svartkruttklubb i nærheten.

Dette gir deg tilgang til skytebane, førstehånds informasjon og kunnskap. Flere med samme interesser, samt ett sikkerhetskurs i håndtering av svartkrutt.

Man kan lese seg til mye, diskutere og debattere. Men hvem legger hånda på skulder'n din og stopper deg fra å gjøre en vital feil under lading etc når en blir distrahert med vennlig prat fra gutta i elglaget og har glemt at du allerede har pressa ned ei kule...
Det kan kjennes godt ut å vite at man har folk rundt seg som også kan det å lade munnlader.

Hos oss pleiere vi anbefale skyttere å ha minst ett registert våpen på seg. Dette gir oss trygghet at de har vært gjennom politets filter, og er ansett skikket til å ha våpen.
Det gjør også kjøp av krutt en del enklere.


Trond

Jeg er enig i det meste Cap'n Redneck skriver, men er svært usikker på om dateringen av musketten/haglen er riktig. Nå er det et riktig dårlig bildet av selve låsblikket, men jeg tror at dette opprinnelig kan ha vært en flintlås. Den bakre delen av blikket samt at blikket er hvelvet (krummet på utsiden) i vertikalplanet indikerer at det i såfall kan være så gammelt som 1760-1780 og kanske enda eldre. I 1790-årene var låsblikkene gjerne flate og med en enklere, rund avslutning i bakkant. Børsa ble i såfall perkusjonert i tidsrommet han beskriver og fikk da også antagelig et baksikte i denne forbindelse.

For orden skyld, jeg skyter ikke, men har vært våpensamler i mer enn 60 år.