Kongsberg M/1834-46

Started by Harald, 12. May 2022 kl. 18:09:19

Previous topic - Next topic

Harald

På en Kongsberg perkusjonspistol modell 1834-46 fins det to serienummer. Et bak på pipa, og et bak på låsblikket. Skrifttypene for sifrene er ulike, spesielt «5» og «0», se bilder. Kan det komme av at nummeret 1150 ble slått inn på nytt på låsblikket etter perkusjonering og opp-pussing etter 1846? Er det andre forklaringer på forskjellen? Fins det flere våpen med denne forskjellen i siffertyper som en kan sammenligne med? Håper på gode forklaringer. Beste hilsen Harald.

Tinytim

Alle pistoler av modell 1831,1834 og 1835 skal ha våpennummer tre steder, pipe,låsblikk og kolbekappe venstre side. påstudserpistolene så står det en R i tillegg til nr. på kolbekappe og pipa. Av de jeg har av 1834/46 så er nummeret på pipe og lås av samme type,mens det på kolbekappe har mindre tall. Hvis det er snakk om at de har slått inn nye nr i forbindelse med omgjøringe så vil antagelig det ha vært på pipa. De som var veldig slitte ble byttet ut. Hvis du ta den ut av stokken så ser du årstallet under pipa.

Harald

Takk for informasjonen og kommentaren Tinytim! Mvh Harald.