Utlån av våpen i samling til div eventer

Started by The Norwegian, 23. March 2010 kl. 16:50:51

Previous topic - Next topic

The Norwegian

Jeg har blitt kontaktet flere ganger av forksjellige personer som ønsker å låne mine våpen til div eventer. Den ene var student ved en høy skole i Oslo som ønsket å bruke mine våpen til et tema som hun skulle i gang med og i dag var det en dame som øsnket å låne våpen til en film om ww2. Da slottet ble invadert av tyskere. Men har begge ganger takket nei, det er jo ikke helt uriskikabelt å låne ut våpen. Både med tanke på riper og skader også tyveri, har fått med meg at ved film dramatiseringen av Max Manus så forsvant det en mengde våpen som aldrig kom til rette. Er litt usikker på hva folk tror om oss samlere, men det å låne ut noe som helst til andre en samlere er i alle fall helt uaktuelt. Mulig andre utenforstående tror at vi som samler ikke tenker på at de kan bli skadet og bli borte under film innspilling / tema som de har gåendes. Og lovligheten med å låne ut skarpe registrerings pliktige våpen er jo ikke helt lovelig det heller.
Min hjemme side http://www.gammlevaapen.net
Formann i Søndre Vestfold Svartkruttlaug
Net side til svartkrutt klubb i Vestfold www.sondrevestfoldsvartkruttlaug.net

reldor

Helt enig med deg , dette er for dyre og skjeldene ting til å låne bort
uten å være tilstede selv for å passe på.
Og selvfølgelig de reg. pliktige kan man ikke låne bort......uten videre..

R.
Religion er menneskets seier over fornuften.