26. October 2021 kl. 1:42:10
forum.svartkrutt.net

Author Topic: Energikravet til storvilt  (Read 4511 times)

19. September 2010 kl. 23:29:14
Read 4511 times

Hveem


Hei,jeg lurer på hva deres mening er om følgende:

Energikravet til storvilt er:

1) for kuler med en vekt med 138.9 til 154 grains er anslagsenergien minimum 2700 joule
ved 100 meter E100

2) for kuler med en vekt med minimum 154 grains er anslagsenergien minimum, 2200 joules ved 100 meter. E100Kravet om anslagsenergi tar i mine øyne ikke hensyn til:
En kule fra en svartkruttrifle, om det da er en munnlader eller ett patronvåpen; er solid og har stor masse. Den har også stor diameter.
Typiske kulevekter er i fra 20 gram  til  64.7 gram.

Jeg mener at kuler skutt fra svartkruttvåpen egner seg til jaktbruk dersom de blir brukt riktig.

Dessverre er det i Norge i dag krav om anslagsenergi som ikke er representativ for en svartkruttkule med lav fart og stor masse.

Sårkanalen fra en svartkruttkule er stor og sørger for at dyrets blodtrykk faller raskt og som i sin tur sørger for at døden inntreffer på en human måte. Svartkruttvåpen har stor kulediameter..
Det største jeg har sett, er .600 , det er altså en kulediameter på 15.2mm.

Det jeg vil frem til, er at mange av de gamle svartkruttvåpna ble brukt til å felle storvilt i norge.
To eksempler er da:

12mm Remington Rolling Block, ladd med en solid blykule på 22.8 gram.
Munningshastigheten med den orginale svartkruttmengden på 4.09 gram er 385 m/sek.
Patronen heter da 12.17x44mmR

10.15x61mmR , ble og blir brukt i Jarmann M1884.
Data på den patronen er:
4.46 g svartkrutt, en solid rundneset blykule på 21.85 gram . Munningshastighet : 500 m/s.

Så hvorfor er det ikke tatt hensyn til i jaktloven ?

Det var ikke uvanlig at man skøyt amerikansk bøffel fra en avstand på 100 meter og mer.
En liste over Riflepatroner som ble brukt til jakt på amerikansk bøffel:

.40-90
.40-100
.44-77 Sharps
.44-77 Remington
.44-90
.44-100
.44-105 Sharps (Necked)
.44-90 Remington
.45-70 Goverment
.45-82
.45-90
.45-100
.45-110 .
.45-120 * ( 500 grains kule,463 m/s , 3472 J munningsenergi )
.50-100,
.50-110
.50-140 Sharps * (3,836 J munningsenergi,431 m/s, 638 grains kule )
.450 Black Powder Express
.461 (.450) Gibbs *
.500 BPE ( 440 grains kule,580 m/s) *
.577 Express *

De jeg har merket med * greier kravet om joule.

De 4 siste på lista er engelske ble og blir brukt til farlig afrikansk storvilt.


Ett annet eksempel er .50-110 Winchester, den patronen kom i 1899 for Winchester Model 1886 (rifle), som er ett repetervåpen. Ladninga for den patronen var 110 grains svartkrutt(7.1 gram) , 450 gr (29 g) rundneset blykule.
Munningshastigheten var da 450 m/s, 2,970 Joule munningsenergi.


En .45-70 government, 405 grains
kule over 55 grains med svartkrutt, 411 m/sek munningshatighet, slo i
gjennom 185.4mm med hviteik på 700 yards avstand.
Det data punktet er i fra en test av nevnte patron i fra 1879, Sandy Hook, New Jersey, USA.

Je har også skrivi mail til Direktoratet for naturforvaltning, veterinærinstituttet og Norges Skogeierforbund. Mailen har samme tekst som dette innlegget. Skal bli spennende å se hva de svarer.

14. May 2017 kl. 20:49:39
Reply #1

Roy-Terje Kjoberg


Hvordan gikk det med denne saken?

18. May 2017 kl. 12:46:49
Reply #2

Hiorthefot


Uten å vere negativ er det etter mi meining klokt å la være i hisse på oss lovmakerane med at vi skal bruke våre gamle klenodier og kopier av disse til jakt.  Det lovverket vi har fått nå er på mange måter bra, men veldig lett å ødelegge.